EF usmernením upravuje úverovú špecifikáciu

Environmentálny fond zverejňuje Usmernenie k aktualizácii Podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky. Usmernenie a upravenú špecifikáciu nájdete tu