Zoznam činností, na ktoré možno podať žiadosť na rok 2024

Environmentálny fond zverejňuje podľa § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde zoznam činností, na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu na rok 2024.

Dokument nájdete po kliknutí tu