Environmentálny fond aktualizuje Usmernenie pre príjemcu dotácie k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie z EF v roku 2022 pre oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta.

Environmentálny fond mení obsah bodu D na strane č. 5 „Usmernenia pre príjemcu dotácie k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v roku 2022 (Oblasť E)“.

Usmernenie nájdete po kliknutí tu