Popis súťaže:  

Odpad nie je strašiak, a práve preto v Environmentálnom fonde vyhlasujeme úvodný ročník edukatívnej súťaže pre základné školy, ktorá je zameraná na problematiku recyklovania a upcyklovania odpadu. Zadaním pre súťažiacich žiakov je vytvoriť odev z odpadového materiálu (plastového, textilného, papierového, kovového… atď).

Tento rok sa bude niesť v téme fašiangov, žiaci budú mať za úlohu vytvoriť maškarný kostým. Nielen masku na tvár, ale celý odev, ktorý sa bude dať obliecť, napríklad pri príležitosti karnevalu, či fašiangového sprievodu. Každá škola môže prihlásiť maximálne 3 masky. Z tohto dôvodu odporúčame, aby si školy usporiadali najprv triedne, alebo školské kolo.

Podmienkou je, aby ekologické maškarné kostýmy boli vyrobené z odpadových materiálov, nie zo zakúpených. Odporúčame však na skrášlenie kostýmov použiť farby. Taktiež sú povolené lepidlá, či iný materiál na spevnenie (lepidlo, lepiaca páska, niť a pod.).

Projektom chceme motivovať školy k otváraniu environmentálnych tém a podporovať kreativitu a spoluprácu medzi deťmi. Týmto projektom máme zároveň ambíciu  upozorňovať širokú verejnosť na témy, ako sú recyklovanie, upcyklovanie, či cirkulárna ekonomika. Prihlásené masky prejdú interným súťažným kolom, v ktorom budú hlasovať naši zamestnanci. Z masiek, ktoré sa dostanú do finále, určí odborná porota troch víťazov, ktorým Environmentálny fond ako výhru zabezpečí atraktívnu enviro – výchovnú exkurziu.
Ceny

Vo finále budeme vyhlasovať o tri najlepšie miesta.

Víťazné školy dostanú od Environmentálneho fondu ako výhru exkurziu pre jednu triedu, ktorá sa bude týkať environmentálnej výchovy. Výber exkurzie bude na základe dohody a bude závisieť aj od lokality, v ktorej sa škola nachádza.

Harmonogram: 
  • 2. 11. 2022 – 11. 12. 2022: registrácia a zaslanie prihlášky s fotografiou recyklomasky do súťaže (prihlasovanie škôl) 
  • 31. 3. 2023: všetci finalisti na základe výzvy zašlú recyklomasky na adresu Environmentálneho fondu 
  • 21. 4. 2023: vyhlásenie víťazov

Informácie k registrácii a prihláške:

Do súťaže sa môžu zapojiť triedy zo základných škôl na území Slovenska prostredníctvom online formulára na webe envirofond.sk. Registrácia školy slúži iba ako záväzný súhlas s tým, že škola vytvorí a neskôr pošle prihlášku spolu s fotografiami vytvoreného maškarného kostýmu. Registrovať školu do súťaže je možné v termíne od 2.11. 2022 do 11.12. 2022, popritom majú žiaci čas na tvorbu a prípravu masky z odpadových materiálov. Následne sa prihlásené masky spracujú a vyberú v rámci interného kola na Environmentálnom fonde. Z nich postúpia najlepšie masky do finále. Tie sa odprezentujú na módnej prehliadke v Bratislave. Po vyzvaní škôl budú musieť kostýmy poslať na adresu Environmentálneho fondu. Finále bude prebiehať za účasti odbornej poroty, ktorá vyhodnotí tri najkreatívnejšie masky.