Úverový manuál Environmentálneho fondu

Dňa 03. 01. 2023 bol zverejnený Úverový manuál Environmentálneho fondu. Viac informácií nájdete v sekcii Úvery: https://envirofond.sk/uvery/.