Zverejnený zoznam projektov podporených formou úverov

Dňa 26.7.2022 Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle zoznam projektov podporených formou úverov. Zoznam je možné stiahnuť tu

Čítať viac

Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu a rozhodnutia žiadateľom v oblasti: A,B,C  na rok 2022

Vážení žiadatelia, dňa 22.7.2022 Environmentálny fond odoslal poštou Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu a rozhodnutia žiadateľom v oblasti: A,B,C  na rok 2022. Rozhodnuté žiadosti si môžete pozrieť TU. Nerozhodnuté žiadosti si môžete pozrieť TU. Vyradené žiadosti si môžete pozrieť TU.

Čítať viac

Prihlasovacie formuláre na oblasť Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D) pre činnosti D2, D3, D5, D6 a D7 na rok 2022 – OTVORENÉ!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v rámci Špecifikácie činností na rok 2022 pre oblasť Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D) sú k dispozícii PRIHLASOVACIE FORMULÁRE na našej webovej stránke V menu Dotácie/Ochrana prírody/Podanie žiadosti, prípadne rovno Vás nasmeruje na vyplnenie aj po kliknutí na https://envirofond.egrant.sk/. Formulár žiadosti je možné vyplniť do 16. 08. 2022 vrátane.

Čítať viac

Prehľad zmien v  Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E)

Vážení žiadatelia,  prinášame stručný prehľad zmien v  Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E). Lehota na podanie žiadosti – podľa novely zákona o Environmentálnom fonde je minimálne 2 kalendárne mesiace od zverejnenia špecifikácie činnosti. Žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť. Nové rozdelenie činností v rámci oblasti E: E1 budovanie priestorových kapacít. E2 realizácia výchovno – vzdelávacích a osvetových aktivít. Noví oprávnení žiadatelia sú: záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce,školy. Nové v podmienkach: Povinnosť...

Čítať viac

Špecifikácia Ochrana prírody – čo je nové v špecifikácii pre oblasť D

Vážení žiadatelia,  prinášame stručný prehľad zmien a úprav pre Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D). Lehota na podanie žiadosti – podľa novely zákona o Environmentálnom fonde je minimálne 2 kalendárne mesiace od zverejnenia špecifikácie činností. Oprávnení žiadatelia sú: rozpočtová organizácia, obec, samosprávny kraj, príspevková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce – nové!, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním. Žiadateľ môže podať v rámci každej činnosti len jednu...

Čítať viac

Usmernenie L8

Environmentálny fond eviduje aj otázky v súvislosti s vyžadovaním právoplatného stavebného povolenia k podaniu žiadosti pre hlavné aktivity v činnosti L8. Nakoľko Environmentálny fond chce byť ústretový k žiadateľom, rozhodol sa vydať Usmernenie k špecifikácii činností podpory na rok 2022 pre oblasť L, ktorým predlžuje termín na podanie žiadostido 27. 07. 2022. Usmernenie nájdete po kliknutí tu. Environmentálny fond upozorňuje žiadateľov, aby projekty spĺňali technické požiadavky a štandardy zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preto jednou z povinných príloh zostáva právoplatné stavebné...

Čítať viac

Envirofond sprístupňuje výsledky hodnotenia pre žiadosti o dotáciu podané na rok 2022

Vážení žiadatelia, zverejnené sú 3 kritériá, v ktorých projekty stratili najviac bodov. Za každé bodové kritérium je možné získať maximálne 5 bodov. Žiadatelia majú možnosť tieto informácie nájsť v E-GRANTe nasledovným postupom: Prihláste sa do E-GRANTu svojimi prihlasovacími údajmiOtvorte záložku „Hodnotenie“V záložke „Hodnotenie“ sa zobrazia 3 hodnotiace kritériá, v ktorých ste stratili najviac bodov

Čítať viac

Pozvánka na webinár pre oblasť Enviromentálna výchova (E) a ochrana prírody (D)

Pozvánka   Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás pozvať na WEBINÁR pre oblasť Environmentálna výchova (E) a ochrana prírody (D).   Téma: Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E). Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D).   Termín a miesto konania: 06. júla 2022 (streda), dištančná forma (online) o 09:00 hod.   Program: 08:30 – 09:00 Prihlásenie účastníkov 09:00 – 09:05 Informácie o priebehu seminára – Bc. Ľubica Bdžochová 09:05 – 10:00 Prezentácia špecifikácie činností podpory formou dotácie...

Čítať viac

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D).

Vážení žiadatelia,Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D)Termín na podanie žiadostí je do 16. augusta 2022.Maximálna výška dotácie je 200 000 EUR pre činnosti D2, D3, D5, D6 a D7Uvedený dokument nájdete po kliknutí tu  Formuláre žiadosti pre danú oblasť pripravujeme a o termíne zverejnenia Vás budeme informovať. Pre danú oblasť pripravujeme aj webinár, o termíne konania webinára Vás budeme včas informovať.

Čítať viac

Prihlasovacie formuláre na oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta – E1 a E2 na rok 2022 otvorené!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávania a osveta sú k dispozícii PRIHLASOVACIE FORMULÁRE  E1 a E2  na vyplnenie. Kliknite tu: https://envirofond.egrant.sk/   Formuláre je možné vyplniť do 8. augusta 2022 vrátane.

Čítať viac