Zverejňujeme Výzvu pre výber externých odborných hodnotiteľov (Kompenzácie)

Zverejňujeme Výzvu pre výber externých odborných hodnotiteľov (Kompenzácie)

Environmentálny fond zverejňuje Výzvu pre výber externých odborných hodnotiteľov (Kompenzácie) pre hodnotenie žiadostí na poskytnutie dotácie prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich z emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie (žiadosti o kompenzáciu). Žiadosti o zaradenie na pozíciu externého odborného hodnotiteľa je možné podávať cez web: https://envirofond.sk/vyzva-pre-vyber-externych-odbornych-hodnotitelov-kompenzacie/