Stále hľadáme ďalších expertov na hodnotenie vo všetkých oblastiach podpory.

Ste odborníkom, ktorý vie objektívne posúdiť relevantnosť projektov, ktorým má byť poskytnutá dotácia?

 

Zapojte sa do nášho procesu hodnotenia.

Prihláste sa do našej databázy

 

EXTERNÝCH ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

 

Výzva pre  externých odborných hodnotiteľov Modernizačný fond – https://envirofond.sk/vyzva-mof/

Výzva pre externých odborných hodnotiteľov Kompenzácie – https://envirofond.sk/vyzva-pre-vyber-externych-odbornych-hodnotitelov-kompenzacie/

Výzva pre externých odborných hodnotiteľov – https://envirofond.sk/vyzva-pre-vyber-externych-odbornych-hodnotitelov/

 

  • Táto činnosť je aj zaujímavo finančne ohodnotená, až do výšky 600 eur za projekt.

 

Aktuálne hľadáme odborníkov v oblastiach :

  • OCHRANA OVZDUŠIA
  • OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD
  • ROZVOJ ODPADOVÉHO A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA
  • ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI
  • MODERNIZAČNÝ FOND
  • KOMPENZÁCIE