Oprava dokumentu „Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie (pomoc určená na náklady na nepriame emisie)

Vážení žiadatelia,

Zverejňujeme opravený dokument „Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie (pomoc určená na náklady na nepriame emisie) – oprava 17. 08. 2023“, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 159/2023 vydanom dňa 18. 08. 2023 pod evidenčným číslom G000019. Uvedený dokument nájdete na: https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2023/08/Schema_SP_kompenzacie_nepriamych_nakladov_oprava_17082023.pdf