Environmentálny fond zverejňuje Usmernenie zo dňa 15.08.2023 („Mimoriadna podpora“)

Environmentálny fond Usmernením zo dňa 15.08.2023 upravuje  dokument: Špecifikácia činností financovania riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti s mimoriadne závažnou environmentálnou situáciou formou poskytnutia prostriedkov Environmentálneho fondu na rok 2023 (Mimoriadna podpora).

Usmernenie nájdete TU.