Environmentálny fond zverejňuje Usmernenie zo dňa 26.7.2023 (k Špecifikácii činností oblasť E)

Environmentálny fond Usmernením zo dňa 26.7.2023 upravuje  Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023 Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E).

Usmernenie nájdete tu