Environmentálny fond zverejňuje Usmernenie zo dňa 26.7.2023 (k I. Rozšíreniu špecifikácie činností oblasť E)

Environmentálny fond Usmernením zo dňa 26.7.2023 upravuje  I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023 Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E).

Usmernenie nájdete tu