Informácia pre žiadateľov o dotáciu v činnosti L8

Vážení žiadatelia,Environmentálny fond bude posudzovať zaradenie žiadosti do príslušnej skupiny v rámci priorizácie žiadostí podľa údajov, ktoré žiadateľ uvedie do formulára žiadosti.V prípade, že budova, v ktorej je projekt realizovaný, bude využívaná na rôzne aktivity, ktoré sa nenachádzajú v rovnakej skupine, bude budova zaradená do skupiny s adekvátnou prioritou v súvislosti s väčšinovým využívaním budovy.Príklad: V budove sa nachádza základná škola (väčšinové využívanie) a knižnica (menšinové využívanie) – žiadosť bude zaradená do 1. skupiny priorizácie žiadostí.

Čítať viac

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E)

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E) Maximálna výška dotácie je 200 000 EUR pre činnosť E1; Maximálna výška dotácie je 50 000 EUR pre činnosť E2; Termín na podanie žiadostí je do 08. augusta 2022. Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu   Formulár žiadosti zverejníme do 14. júna 2022. Webinár pre danú oblasť pripravujeme, o termíne konania webinára Vás budeme včas informovať. 

Čítať viac

Zverejnili sme príručku pre žiadateľa pre oblasť L – „Zatepľovanie“

Čo sa v nej môžete dozvedieť a ako Vám môže pomôcť? Environmentálny fond zverejnil Príručku pre žiadateľov k Špecifikácii činností podpory  formou dotácie na rok 2022, Oblasť L – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov. Na našej webstránke sa nachádza v Menu/Dotácie/Zatepľovanie/Dokumenty k oblasti prílohy. V príručke pre žiadateľov sa dozviete najmä: Ako sú preukazované a overované podmienky poskytovania podpory Stručný popis procesu administrácie žiadosti – od podania po schválenie Postup ako vypracovať žiadosť cez elektronický informačný systém Popis povinných príloh k žiadosti     Dokument Príručka pre žiadateľa k danej oblasti si môžete stiahnuť aj...

Čítať viac

Nové inštruktážne video Ako vyplniť formulár žiadosti o podporu?

Pre žiadateľov prinášame nový videomanuál ako pomôcku na sprehľadnenie prvotného procesu vyplnenia žiadosti o podporu. Videomanuál Ako vyplniť formulár žiadosti o podporu formou dotácie je sprievodcom a ukážkou všetkých potrebných krokov pre úspešné vyplnenie a registráciu. Inštruktážne video sa nachádza v menu Dotácie priamo na stránke pod názvom ELEKTRONICKÉ PODÁVANIE ŽIADOSTI – NÁVOD. Video si môžete stiahnuť aj po kliknutí na tento link

Čítať viac

Program ochrany prírody na rok 2022 spustený!

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Program ochrany prírody (POP). Maximálna výška dotácie je 8 000 EUR pre fyzickú osobu, ktorá nevykonáva hospodársku činnosť, obec, občianske združenie, nadáciu a neziskovú organizáciu; maximálna výška dotácie je 10 000 EUR pre Mikroregionálne združenie  obcí a občianske združenie – Miestna akčná skupina (MAS).   Termín na podanie žiadostí je do 25. júla 2022. Pre všetky potrebné informácie ohľadom Špecifikácie činností podpory formou dotácie a pre informácie k podávaniu žiadostí prosím kontaktujte Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR). Uvedený dokument...

Čítať viac

Zverejňujeme špecifikáciu pre Program obnovy dediny (POD) na rok 2022.

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Program obnovy dediny (POD). Maximálna výška dotácie je 6 000 EUR pre obec bez štatútu mesta; Maximálna výška dotácie je 8 000 EUR pre mikroregionálne združenie  obcí, ktorého členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu mesta.   Termín na podanie žiadostí je do 21. júla 2022. Všetky potrebné informácie ohľadom Špecifikácie činností podpory formou dotácie, a informácie k podávaniu žiadostí prosím kontaktujte Slovenskú agentúru životného...

Čítať viac

WEBINÁR pre oblasť činnosti L8 – Zatepľovanie  sa bude konať 23.mája!

Environmentálny fond pripravuje informačný webinár pre žiadateľov pre oblasť Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov L8 na rok 2022. Počas webináru si prejdeme špecifikáciu činností a k danej výzve si  povieme aj najčastejšie formálne chyby z minulých rokov  a ako ich eliminovať pri nových žiadostiach o dotáciu. Tešíme sa na Vašu účasť. Bližšie informácie o webinári sú dostupné tu

Čítať viac

Prihlasovací formulár na oblasť činnosti Zatepľovanie -L8 na rok 2022 otvorený!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v rámci špecifikácie Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov je k dispozícii PRIHLASOVACÍ FORMULÁR  na našej webovej stráne V menu Dotácie/Zatepľovanie/Podanie žiadosti, prípadne rovno Vás nasmeruje na vyplnenie aj po kliknutí na https://envirofond.egrant.sk/   Formulár je možné vyplniť do 6. júla 2022 vrátane.

Čítať viac

Špecifikácia Zatepľovanie – Čo je nové v špecifikácii pre oblasť L

  Vážení žiadatelia, prinášame  stručný prehľad zmien a úprav pre  Špecifikáciu činností na rok 2022 pre oblasť L – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov. Podpora formou dotácie. Lehota na podanie žiadosti  – v zmysle novely zákona o Environmentálnom fonde je  minimálne 2  kalendárne mesiace od zverejnenia špecifikácie činností. Oprávnení žiadatelia sú: obec samosprávny kraj príspevková, alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou na účely prevádzkovania verejných budov uvedených pre tútu činnosť príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom právnická osoba v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti MŽP SR –...

Čítať viac