Environmentálny fond dnes otvoril 4. kolo  Výzvy MoF -1/2022

Environmentálny fond dnes otvoril 4. kolo  Výzvy MoF -1/2022 na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti. Usmernenie nájdete po kliknutí tu

Čítať viac

Oznam pre žiadateľov oblasť E

Vážení žiadatelia pre oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia, prosíme Vás, aby ste pri vypĺňaní formulára žiadosti v časti  4.  Výška podpory  b) Návrh dofinancovania projektu, – Dotácia z Environmentálneho fondu, – Vlastné zdroje, – Iné zdroje, atď  vpisovali číselné údaje do stĺpca označeného „Rok 2023“.   pri vkladaní Príloh k žiadosti do formulára žiadosti a pri ich označovaní postupujte v zmysle Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023 (oprávnení žiadatelia obce, mestá samosprávne kraje, NO, OZ atď) alebo podľa  I. Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023 (oprávnení žiadatelia PO v zriaďovateľskej...

Čítať viac

Environmentálny fond zverejňuje Usmernenie zo dňa 26.7.2023 (k I. Rozšíreniu špecifikácie činností oblasť E)

Environmentálny fond Usmernením zo dňa 26.7.2023 upravuje  I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023 Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E). Usmernenie nájdete tu

Čítať viac

Environmentálny fond zverejňuje Usmernenie zo dňa 26.7.2023 (k Špecifikácii činností oblasť E)

Environmentálny fond Usmernením zo dňa 26.7.2023 upravuje  Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023 Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E). Usmernenie nájdete tu

Čítať viac

Environmentálny fond zverejňuje upravenú Prílohu A4,B4 Rozpočet projektu oblasť Environmentálna výchova

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zmenil (upravil) Prílohu A4,B4 Rozpočet projektu – podrobná kalkulácia nákladov a ich špecifikácia.

Čítať viac

Environmentálny fond zverejňuje Usmernenie zo dňa 20.7.2023 k Špecifikácii pre oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E)

Environmentálny fond Usmernením zo dňa 20.7.2023 upravuje v časti “Ďalšie podmienky poskytnutia dotácie pre činnosť E1 a E2” v Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2023 Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E). Usmernenie nájdete tu.

Čítať viac

Zverejňujeme Príručku pre žiadateľa v rámci Výzvy K-1/2023 Kompenzácie

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejňuje Príručku pre žiadateľa v rámci Výzvy K-1/2023 na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich z emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie. Žiadosti je možné podávať cez web: https://grant.envirofond.sk/

Čítať viac

Pozvánka na webinár na tému: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov.

  Vážení žiadatelia, dovoľujeme si vás pozvať na online webinár. Pripojiť sa môžete v deň konania, t. j.  štvrtok 27. 07. 2023, od 10.00 hod. na tomto linku:  https://bit.ly/webinar_narodne_parky  Online webinár bude prebiehať na platforme MS TEAMS (Nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky). Ak máte otázky k danej téme, môžete ich posielať do 25. júla na mailovú adresu: hupkova@envirofond.sk Kompletné znenie špecifikácie Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

Čítať viac

Environmentálny fond otvorí 4. kolo  Výzvy MoF -1/2022

Environmentálny fond otvorí 4. kolo  Výzvy MoF -1/2022 na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti. Usmernenie nájdete po kliknutí tu

Čítať viac

Environmentálny fond aktualizuje Prílohu – Rozpočet projektu (A4, B4) pre oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia.

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond aktualizuje Prílohu – Rozpočet projektu (A4, B4) pre oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia.

Čítať viac