Usmernenie k oblasti Program ochrany prírody (POP) na rok 2023 – zmena oprávneného obdobia

Environmentálny fond Usmernením zo dňa 30. 11. 2023 upravuje Oprávnené obdobie v dokumente Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023, Oblasť: Program ochrany prírody (POP). Usmernenie nájdete tu