Zverejnené dokumenty k monitoringu

Environmentálny fond zverejnil všetky dokumenty k monitoringu: envirofond.sk/dokumenty-k-monitoringu/

Tieto dokumenty je potrebné doručiť do 31.1.2024.