Monitorovacie správy za rok 2023

Prosíme príjemcov dotácie, aby doklady k monitoringu za rok 2023 posielali Environmentálnemu fondu nasledujúcimi spôsobmi:

  1. do elektronickej schránky EF č. OVM 0007340622,
  2. do poštového priečinku EF, adresa poštového priečinku EF: Environmentálny fond P. O. BOX 14 827 14 Bratislava 212,
  3. osobne počas úradných hodín, t. j. v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8:30 h. do 15:00 h. a v piatok v čase od 8:30 h. do 14:00 h.

Adresa sídla EF: Environmentálny fond Nevädzová 5 821 01 Bratislava.