Zásobník žiadostí bol uzavretý k 31. 12. 2023

Zásobník podaných žiadostí na rok 2023 bol uzatvorený k 31. 12. 2023.

V prípade, že Vaša žiadosť nebola podporená, neváhajte sa opäť zapojiť do našich výziev.

Harmonogram pripravovaných výziev čoskoro zverejníme na webe Environmentálneho fondu.