Webináre “Ochrana a využívanie vôd-10 októbra 2023” a “Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov s dôrazom na ochranu ovzdušia -19. októbra 2023”

Vážení žiadatelia,

na našom youtube kanáli boli zverejnené webináre:

Ochrana a využívanie vôd

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov s dôrazom na ochranu ovzdušia (L)