Usmernenie k oblasti L 2024

Environmentálny fond usmernením zo dňa 24. 10. 2023 upravuje  dokument: Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2024, oblasť Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov s dôrazom na ochranu ovzdušia.

Usmernenie nájdete TU

Špecifikáciu činností a Príručku pre žiadateľa v novom znení nájdete TU