Priorizácia žiadostí v činnosti L1 – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov

Vedeli ste, že ak podáte žiadosť o dotáciu na: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov s dôrazom na ochranu ovzdušia,

v činnosti L1 – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov

  • na budovu materskej školy,
  • základnej školy,
  • strednej školy,
  • základnej umeleckej školy alebo
  • obecného úradu,

Vaša žiadosť bude priorizovaná a máte najvyššie šance spomedzi ostatných budov na schválenie dotácie.

Viac informácií: https://envirofond.sk/zvysovanie-energetickej-ucinnosti…/

Termín na podanie žiadosti je do 11. decembra 2023