Environmentálny fond zverejnil pre Príjemcov dotácie v rámci Výzvy MoF – 1/2022 aktuálnu prílohu: Priebežná MS.

Environmentálny fond zverejnil pre Príjemcov dotácie v rámci Výzvy MoF – 1/2022 aktuálnu prílohu: Priebežná MS.

Príslušný dokument nájdete tu.