Pozvánka na webinár na tému: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov s dôrazom na ochranu ovzdušia

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si vás pozvať na online webinár na tému: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov s dôrazom na ochranu ovzdušia

Pripojiť sa môžete v deň konania, t. j. 19. 10. 2023, štvrtok od 09.00 hod. tu:  https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NmYyNTM3ZDEtZGFlYi00NDQ2LWFmOTEtNTBjYjY1NmI4OTEx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e0a12042-8dda-4f6d-a92e-b484c9499898%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b9757190-07bf-4e39-9243-a8d4ab580dc3%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=187ea602-6ba4-4ed3-a0d4-3f7518088ec5&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Webinár bude prebiehať na platforme MS TEAMS (Nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz.)

Kompletné znenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2024 pre Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov s dôrazom na ochranu ovzdušia (L).