Environmentálny fond poskytuje dotáciu na vybudovanie koreňových (vegetačných) čistiarní odpadových vôd, ktoré sú alternatívou ku konvenčným ČOV a to pre malé́ obce do 500 ekvivalentných obyvateľov.

Malé obce zbystrite pozornosť

Environmentálny fond poskytuje dotáciu na vybudovanie koreňových (vegetačných) čistiarní odpadových vôd,

ktoré sú alternatívou ku konvenčným ČOV a to pre malé́ obce do 500 ekvivalentných obyvateľov.

Ide o umelo vybudované mokrade s rastlinami, ktoré́ svojimi vlastnosťami pomáhajú́ odstraňovať̌ znečistenie v odpadových vodách.

Dobre navrhnuté koreňové čistiarne pritom dosahujú limitné požiadavky pre čistenie odpadových vôd, majú potenciál produkovať nižšie množstvo skleníkových plynov, vytvárať útočisko pre biodiverzitu a esteticky spríjemniť tvár krajiny.

Viac sa dozviete tu: https://envirofond.sk/ochrana-a-vyuzivanie-vod/