Formulár žiadosti pre oblasť „L“ Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov je sprístupnený

Vážení žiadatelia,

formulár žiadosti pre oblasť „L“ – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov je sprístupnený v IS GRANT.

Formulár je možné vypĺňať do 11.12.2023.

.