Zverejňujeme  Prílohu A4 k I. Rozšíreniu špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023,  Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E)

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejňuje Prílohu A4 – Rozpočet projektu-podrobná kalulácia nákladov a ich špecifikácia k I. Rozšíreniu špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023, Oblasť: Environmentálna výchova vzdelávanie a propagácia (E). Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu

Čítať viac

Environmentálny fond sprístupnil formuláre žiadosti pre oblasť E

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond sprístupnil formuláre žiadosti pre oblasť E : Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023 (E) I. Rozšírenie špecifikácie činností 2023 (E)

Čítať viac

Zverejňujeme Príručku pre žiadateľov 2023 pre oblasť E

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejňuje Príručku pre žiadateľov 2023 pre oblasť E.

Čítať viac

Zverejňujeme Príručku pre žiadateľa 2023, I. Rozšírenie špecifikácie pre oblasť E

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejňuje Príručku pre žiadateľa 2023, I. Rozšírenie špecifikácie pre oblasť E.

Čítať viac

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu č. 2c k Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2023 Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov.

Environmentálny fond Usmernením č. 2 upravuje Prílohu č. 2c k Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2023 Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov. Usmernenie, ako aj aktualizovanú prílohu nájdete tu      

Čítať viac

Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke zoznam schválených žiadostí o príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z (ďalej len „zákon o poplatkoch“)

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke zoznam schválených žiadostí o príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z (ďalej len „zákon o poplatkoch“). Zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky a bol im poskytnutý príspevok je uvedený TU Zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky je uvedený TU Metodická pomôcka k možnosti použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko...

Čítať viac

Zverejňujeme Výzvu K-1/2023 Kompenzácie

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejňuje Výzvu K-1/2023 na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich z emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie. Termín na podanie žiadostí je do 12. 09. 2023. Uvedený dokument nájdete po kliknutí tu Formulár žiadosti o kompenzáciu za rok 2022 a Príručku pre žiadateľa pripravujeme a o termíne ich zverejnenia Vás budeme včas informovať.

Čítať viac

Pozvánka na webinár na tému: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny.

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si vás pozvať na online webinár. Pripojiť sa môžete v deň konania, t. j. 17. 07. 2023, pondelok od 11.00 hod. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWNiNjAxNjktNjVhYS00ZDQyLTkxNjEtYWM0NDQxYzY2ZDYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e0a12042-8dda-4f6d-a92e-b484c9499898%22%2c%22Oid%22%3a%224fd21090-1647-46a8-8539-6bc39455a651%22%7d Online webinár bude prebiehať na platforme MS TEAMS (Nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky). Ak máte otázky k danej téme, môžete ich posielať do 14.júla na mailovú adresu: kollarova@envirofond.sk Oprávnení...

Čítať viac

Pozvánka na webinár na tému: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia.

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si vás pozvať na online webinár. Pripojiť sa môžete v deň konania 17.07.2023 od 10:00 – 12:00 hod....

Čítať viac

Výška finančných prostriedkov (alokácia) pre Oblasť NP – Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond oznamuje, že výška finančných prostriedkov (alokácia) určená pre Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023 pre Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov je 1 000 000 EUR.

Čítať viac