Detail faktúry

Predmet fakturácie: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Číslo faktúry: 180428-7718-0

Fakturujúca strana: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Dátum zverejnenia: 23. 3. 2020

Fakturovaná suma: 124,58 EUR

Priložený dokument [.pdf, 77,47 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu