Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
26. 4. 2019 Autoservis 4421900098 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 674,63 EUR
26. 4. 2019 Servisná podpora 219010022 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
26. 4. 2019 Stravenky 119029905 Up Slovensko, s. r. o. 4948,51 EUR
26. 4. 2019 Dodanie vstupnej analýzy potrieb objednávateľa v oblasti podpory informačných systémov, kde výstupom je analýza súčasného stavu (AS IS) 2019/001 GM-LINK, s.r.o 4200,00 EUR
26. 4. 2019 Lekárske preventívne prehliadky 190047 MlOMEDs. r. o. 46,60 EUR
26. 4. 2019 Odmena exekútora 190100091 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 99,00 EUR
26. 4. 2019 Služby technika BOZP a PO 191400212 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
26. 4. 2019 Vzdelávacie služby 4190499 EDOS-PEM s.r.o. 158,00 EUR
26. 4. 2019 Náklady na bankové poplatky 195190644 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,89 EUR
26. 4. 2019 Monitoring médií 19160428 NEWTON Média. spol. s r.o. 108,00 EUR
26. 4. 2019 PHM 3081111462 Slovnaft, a.s. 155,85 EUR
26. 4. 2019 Voda stolová 926903909 Dolphin Slovakia, s.r.o. 110,52 EUR
27. 3. 2019 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41900286 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
27. 3. 2019 Monitoring médií .1916VF0246 NEWTON Média, spol. s r.o. 108,00 EUR
27. 3. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190038 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,73 EUR
27. 3. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-01601 LEGAL GROUP, s.r.o. 4080,00 EUR
27. 3. 2019 Náklady na bankové poplatky 495190019 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,86 EUR
27. 3. 2019 Refakturácia telefónnych účtov 41801118 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 196,75 EUR
27. 3. 2019 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0319 Diners Club CS, s.r.o. 419,06 EUR
27. 3. 2019 Zabezpečenie servisnej podpory 219010014 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR