Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
24. 10. 2018 Služby mobilného operátora 5467464497 Orange Slovensko, a. s. 450,47 EUR
24. 10. 2018 PHM 4591014597 SLOVNAFT, a.s. 537,32 EUR
24. 10. 2018 PHM 4591021025 SLOVNAFT, a.s. 569,65 EUR
24. 10. 2018 Náklady na bankové poplatky 495180112 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 5,86 EUR
24. 10. 2018 Odmena súdneho exekútora 180100107 JUDr. Rudolf Krutý 277,20 EUR
24. 10. 2018 Zabezpečenie servisnej podpory informačného systému SREP, služby za mesiac AUGUST 2018 218010350 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
24. 10. 2018 Refakturácia telefónnych účtov 41800739 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 105,67 EUR
24. 10. 2018 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0818 Diners Club CS, s.r.o. 260,25 EUR
24. 10. 2018 Náklady na bankové poplatky 395180195 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 2,90 EUR
24. 10. 2018 Náklady na bankové poplatky 195181812 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 2,83 EUR
24. 10. 2018 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41800776 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1380,07 EUR
24. 10. 2018 Náklady na bankové poplatky 195181567 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 3,86 EUR
24. 10. 2018 Náklady na bankové poplatky 495180101 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 17,56 EUR
24. 10. 2018 Náklady na bankové poplatky 195181566 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 2,83 EUR
24. 10. 2018 Náklady na bankové poplatky 395180194 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 3,73 EUR
24. 10. 2018 Autoservis 4421800302 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 23,52 EUR
24. 10. 2018 Voda stolová 926005577 Dolphin Slovakia, s.r.o. 132,62 EUR
24. 10. 2018 Poskytnuté právne služby EF18-08207 LEGAL GROUP, s.r.o. 8640,00 EUR
24. 10. 2018 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41800722 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
24. 10. 2018 Lekárske preventívne prehliadky 180180 MIOMED s. r. o. 69,90 EUR