Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
17. 7. 2019 Odmena exekútora VFA-431/2019 Exekútorský úrad Bratislava JUDr. Jozef Ingr 44,69 EUR
17. 7. 2019 Voda stolová 926906882 Dolphin Slovakia, s.r.o. 110,52 EUR
17. 7. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190139 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR
17. 7. 2019 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41900557 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
17. 7. 2019 Servis kopíriek 20190157 GRIPEX s.r.o. 810,00 EUR
17. 7. 2019 Služby technika BOZP a PO 191400357 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
17. 7. 2019 Kancelárske potreby 1901103497 Xepap, spol. s r.o. 169,32 EUR
17. 7. 2019 Služby mobilného operátora 5508328825 Orange Slovensko, a. s. 494,80 EUR
17. 7. 2019 Monitoring médií 1916VF0811 NEWTON Média, spol. s r.o. 108,00 EUR
17. 7. 2019 Odmena exekútora 190100210 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 158,40 EUR
17. 7. 2019 Odmena exekútora 190100167 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 99,00 EUR
17. 7. 2019 PHM 2019/3081147013/MSSK Slovnaft, a.s. 399,35 EUR
17. 7. 2019 Odmena exekútora VFA-431/2019 Exekútorský úrad Bratislava JUDr. Jozef Ingr 44,69 EUR
17. 7. 2019 Náhrada výdavkov EF19-08505 LEGAL GROUP, s.r.o. 1749,81 EUR
17. 7. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190138 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR
17. 7. 2019 Refakturácia telefónnych účtov 41900551 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 302,53 EUR
17. 7. 2019 PHM 4591142869 Slovnaft, a.s. 263,91 EUR
17. 7. 2019 Posúdenie bonity 22190083 MANDAT AUDIT, s.r.o. 2040,00 EUR
17. 7. 2019 Náklady na bankové poplatky 195191143 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,80 EUR
17. 7. 2019 Refakturácia telefónnych účtov 41900478 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 175,98 EUR