Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Poznámka: Objednávky aj faktúry sú od 1.1.2020 generované ako zostavy zo SAP 3

Objednávky

Faktúry

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
21. 11. 2019 Komponenty IKT 1960064259 ASBIS SK spol. s r.o. 0,00 EUR
21. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190291 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR
21. 11. 2019 PHM 4591208211 Slovnaft, a.s. 449,82 EUR
21. 11. 2019 PHM 5531423526 Slovnaft, a.s. 501,01 EUR
21. 11. 2019 Jedálne kupóny 119110099 Up Slovensko, s. r. o. 5382,18 EUR
21. 11. 2019 Voda stolová 926000269 Dolphin Slovakia, s.r.o. 124,50 EUR
21. 11. 2019 Monitoring médií 1916VF1488 NEWTON Média, spol. s r.o. 108,00 EUR
21. 11. 2019 Voda stolová 926001353 Dolphin Slovakia, s.r.o. 117,89 EUR
21. 11. 2019 Komponenty na regály 400190076 META skladovací technika, s.r.o. 62,92 EUR
21. 11. 2019 Infosystém Slovakia SR 190069 Euro Print spol. s r.o. 940,80 EUR
21. 11. 2019 Komponenty na regály, montáž 400190077 META skladovací technika, s.r.o. 9630,78 EUR
21. 11. 2019 Strážna služba 10/2019 190700 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 936,97 EUR
21. 11. 2019 Servisná podpora 219010061 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
21. 11. 2019 Podpora APV 29200350 SOFTIP, a.s. 2561,40 EUR
21. 11. 2019 Autoservis 4421900441 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 50,40 EUR
21. 11. 2019 Voda stolová 926000474 Dolphin Slovakia, s.r.o. 162,10 EUR
21. 11. 2019 Monitoring médií 1916VF1656 NEWTON Média, spol. s r.o. 108,00 EUR
21. 11. 2019 Jedálne kupóny 119102643 Up Slovensko, s. r. o. 4485,15 EUR
21. 11. 2019 Voda stolová 926913873 Dolphin Slovakia, s.r.o. 76,39 EUR
21. 11. 2019 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/1019 Diners Club CS, s.r.o. 697,52 EUR