Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
29. 7. 2019 Služby zodpovednej osoby podľa nariadenia č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 20190024 Via Leonis, spol. s r.o. 720,00 EUR
29. 7. 2019 PHM 2019/3081163501/MSSK Slovnaft, a.s. 476,33 EUR
29. 7. 2019 Servisná podpora 219010040 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
29. 7. 2019 Odmena exekútora 190100251 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 118,80 EUR
29. 7. 2019 Služby mobilného operátora 056511273 Orange Slovensko, a. s. 493,21 EUR
29. 7. 2019 Toaletný papier. papierové utierky 201902419 PhDr.Gabriela Spišáková - Majster Papier 884,00 EUR
29. 7. 2019 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0719 Diners Club CS, s.r.o. 193,11 EUR
29. 7. 2019 PHM 2019/3081155356/MSSK Slovnaft, a.s. 177,34 EUR
29. 7. 2019 Školenie prvej pomoci dňa 25.6.2019. 0186/2019 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto 54,00 EUR
29. 7. 2019 Odmena exekútora 19705 JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor 72,00 EUR
29. 7. 2019 Voda stolová 926908402 Dolphin Slovakia, s.r.o. 203,60 EUR
29. 7. 2019 Upratovacie služby 120190417 LUX-KOSICE, s.r.o. 1125,60 EUR
29. 7. 2019 Tvorba Design manuálu 2019/068 Big & BIGGER s.r.o. 1224,00 EUR
29. 7. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190166 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR
29. 7. 2019 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41900582 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1523,35 EUR
29. 7. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190167 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR
17. 7. 2019 Refakturácia telefónnych účtov 41900551 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 302,53 EUR
17. 7. 2019 PHM 4591142869 Slovnaft, a.s. 263,91 EUR
17. 7. 2019 Posúdenie bonity 22190083 MANDAT AUDIT, s.r.o. 2040,00 EUR
17. 7. 2019 Náklady na bankové poplatky 195191143 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,80 EUR