Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
4. 9. 2018 IKT 1860033037 ASBIS SK spol. s r.o. 0,00 EUR
4. 9. 2018 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41800554 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1530,92 EUR
4. 9. 2018 Odmena v zmysle §17 Vyhlášky č.68/2017 Z.z. 276/2018 Exekútorský úrad Pezinok 24,18 EUR
4. 9. 2018 TP 3vr. 150útr. Biely 180166 Ing. Iveta Janíková 281,99 EUR
4. 9. 2018 Náklady na bankové poplatky 395180123 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 5,46 EUR
4. 9. 2018 Služby mobilného operátora 047887458 Orange Slovensko, a. s. 456,84 EUR
4. 9. 2018 ABO - Rohož 182105032 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 17,02 EUR
4. 9. 2018 Odmena v zmysle §17 Vyhlášky č.68/2017 Z.z. 286/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
4. 9. 2018 Služby mobilného operátora 394962 Orange Slovensko, a. s. 456,27 EUR
4. 9. 2018 Náklady na bankové poplatky 395180169 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 3,73 EUR
4. 9. 2018 IKT 2185005115 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 336,00 EUR
4. 9. 2018 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41800499 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
4. 9. 2018 Náklady na bankové poplatky 195181042 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 2,00 EUR
4. 9. 2018 Služby technickej podpory 20180152 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
4. 9. 2018 Odmena v zmysle §17 Vyhlášky č.68/2017 Z.z. 283/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,04 EUR
4. 9. 2018 Náklady na bankové poplatky 195181030 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 2,89 EUR
4. 9. 2018 Jedálne kupóny 6180547116 Up Slovensko, s. r. o. 5398,38 EUR
4. 9. 2018 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania 20180009 4procurement s.r.o. 1512,00 EUR
4. 9. 2018 Odmena v zmysle §17 Vyhlášky č.68/2017 Z.z. 285/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,20 EUR
4. 9. 2018 Odmena v zmysle §17 Vyhlášky č.68/2017 Z.z. 284/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,44 EUR