Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Poznámka: Objednávky aj faktúry sú od 1.1.2020 generované ako zostavy zo SAP 3

Objednávky

Faktúry

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
29. 6. 2016 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41600487 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1728,53 EUR
29. 6. 2016 Voda stolová 201603726 Dolphin Slovakia, s.r.o. 147,36 EUR
29. 6. 2016 Strážna služba 160318 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2337,31 EUR
29. 6. 2016 Voda stolová 201603670 Dolphin Slovakia, s.r.o. 14,74 EUR
29. 6. 2016 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201615 JUDr. Branislav Pospíšil 214,32 EUR
29. 6. 2016 Refakturácia telefónnych účtov 41600522 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 204,17 EUR
29. 6. 2016 Účastnícky poplatok za odborný seminár 160101103 PROEKO s.r.o. 276,00 EUR
29. 6. 2016 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201613 JUDr. Branislav Pospíšil 1600,00 EUR
29. 6. 2016 Autoservice 4421600268 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 1048,15 EUR
29. 6. 2016 Servisná podpora informačného systému SREP 216010252 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
29. 6. 2016 PHM 4590678587 SLOVNAFT, a.s. 364,37 EUR
29. 6. 2016 Voda stolová 201604404 Dolphin Slovakia, s.r.o. 147,36 EUR
29. 6. 2016 Servisné služby SOFTIP PROFIT 36200271 SOFTIP, a.s. 180,00 EUR
29. 6. 2016 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41600538 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
29. 6. 2016 Náklady na bankové poplatky 495160082 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 13,11 EUR
29. 6. 2016 Náklady na bankové poplatky 395160144 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,48 EUR
29. 6. 2016 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 63681-25-30796491 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 97,75 EUR
29. 6. 2016 Servisné služby kopírky 20160089 Valter Mészáros - OFFICE Centrum 96,00 EUR
29. 6. 2016 Služby mobilného operátora 0127994747 Orange Slovensko, a. s 362,50 EUR
28. 6. 2016 ABO - Rohož 85x150 s/č melír 161114224 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 16,80 EUR