Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 395150276 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9,51 EUR
7. 12. 2015 Poskytovanie upratovacich a čistiacich služieb 201500111 ULTIMUS s.r.o. 1558,00 EUR
7. 12. 2015 Infosystém Slovakia SR elektronická verzia 150157 Euro Print spol. s r.o. 940,80 EUR
7. 12. 2015 Tematický monitoring médií 151022 STORIN plus s.r.o. 114,00 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 495150146 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 14,55 EUR
7. 12. 2015 Poplatok za odborný seminár 150102129 Proeko s.r.o. 483,00 EUR
7. 12. 2015 Poskytovanie upratovacich a čistiacich služieb 201500124 ULTIMUS s.r.o. 1558,00 EUR
7. 12. 2015 Tonery 20150204 Valter Mészáros - OFFICE Centrum 1032,00 EUR
7. 12. 2015 Autoservis 4421500970 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 388,76 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 495150187 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 19,14 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 395150308 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4,23 EUR
7. 12. 2015 Zabezpečenie servisnej podpory informačného systému SREP 215010464 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
7. 12. 2015 Voda stolová 201508780 Dolphin Slovakia, s.r.o. 104,38 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 495150157 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 14,49 EUR
7. 12. 2015 Autoservis 4421501200 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 42,00 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 195152194 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9,54 EUR
7. 12. 2015 Odmeny a náhrady súdnych exekútorov 385/2015 JUDr. Ján Debnár, súd. exekútor 208,02 EUR
7. 12. 2015 Úhradu telefónnych účtov 41500848 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 180,78 EUR
7. 12. 2015 Servisný poplatok za mesiac NOVEMBER 2015 215010469 Lazar Consulting, s.r.o. 398,33 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 195152096 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,01 EUR