Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
23. 12. 2015 Právne služby 201528 JUDr. Branislav Pospíšil 1440,00 EUR
23. 12. 2015 Služby technika BOZP a PO 151400866 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
7. 12. 2015 Tematický monitoring médií 150917 Storin Plus, s.r.o. 114,00 EUR
7. 12. 2015 Hygienické prostriedky 1501479 ADLERR, s.r.o. 107,14 EUR
7. 12. 2015 Servisný poplatok za mesiac SEPREMBER 2015 215010385 Lazar Consulting, s.r.o. 398,33 EUR
7. 12. 2015 Zmluvné služby PROFIT 35200661 SOFTIP, a.s. 7320,00 EUR
7. 12. 2015 Trovy exekúcie 2015156 JUDr. Peter Kohút súdny exekútor 100,53 EUR
7. 12. 2015 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201524 JUDr. Branislav Pospíšil 1280,00 EUR
7. 12. 2015 Aktualizácia Bezpečnostného projektu 1511003 Entry Net, s.r.o. 3561,60 EUR
7. 12. 2015 Tematický monitoring médií 151125 STORIN plus s.r.o. 114,00 EUR
7. 12. 2015 ABO - Rohož 85x150 s/č melír 151126395 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 16,80 EUR
7. 12. 2015 Refakturácia telefónnych účtov 41501019 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 206,33 EUR
7. 12. 2015 PHM 2015/3080604800/MSSK SLOVNAFT, a.s. 272,05 EUR
7. 12. 2015 Stravenky 9000684219 EDENRED Slovakia, s.r.o. 2956,03 EUR
7. 12. 2015 Podpora APV 25200591 SOFTIP, a.s. 848,40 EUR
7. 12. 2015 Lekárske preventívne prehliadky 1500153 MIOMED s.r.o. 23,30 EUR
7. 12. 2015 Kancelárske potreby 1501108133 Xepap, spol. s r.o. 670,46 EUR
7. 12. 2015 ABO - Rohož 85x150 s/č melír 151130042 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 33,60 EUR
7. 12. 2015 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41500910 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 395150277 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,48 EUR