Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
29. 6. 2016 PHM 4590673133 SLOVNAFT, a.s. 140,07 EUR
29. 6. 2016 Služieb technickej podpory 20160112 Millennium, spol. s r. o. 1440,00 EUR
29. 6. 2016 Voda stolová 201604404 Dolphin Slovakia, s.r.o. 147,36 EUR
29. 6. 2016 Servisné služby SOFTIP PROFIT 36200271 SOFTIP, a.s. 180,00 EUR
29. 6. 2016 Autoservice 4421600268 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 1048,15 EUR
29. 6. 2016 Servisná podpora informačného systému SREP 216010252 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
29. 6. 2016 PHM 4590678587 SLOVNAFT, a.s. 364,37 EUR
29. 6. 2016 Účastnícky poplatok za odborný seminár 160101103 PROEKO s.r.o. 276,00 EUR
29. 6. 2016 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201613 JUDr. Branislav Pospíšil 1600,00 EUR
29. 6. 2016 Refakturácia telefónnych účtov 41600522 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 204,17 EUR
29. 6. 2016 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41600538 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
29. 6. 2016 Náklady na bankové poplatky 495160082 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 13,11 EUR
29. 6. 2016 Náklady na bankové poplatky 395160144 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,48 EUR
29. 6. 2016 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 63681-25-30796491 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 97,75 EUR
29. 6. 2016 Servisné služby kopírky 20160089 Valter Mészáros - OFFICE Centrum 96,00 EUR
29. 6. 2016 Služby mobilného operátora 0127994747 Orange Slovensko, a. s 362,50 EUR
28. 6. 2016 ABO - Rohož 85x150 s/č melír 161114224 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 16,80 EUR
8. 6. 2016 Zabezpečenie servisnej podpory 216010210 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
17. 5. 2016 Zabezpečenie servisnej podpory 216010154 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
11. 4. 2016 Zabezpečenie servisnej podpory 216010115 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR