Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
27. 2. 2019 Autoservis 1333000796 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 190,39 EUR
27. 2. 2019 Hodnotenie bonity 22190035 MANDAT AUDIT, s.r.o. 2040,00 EUR
27. 2. 2019 Lekárske preventívne prehliadky 190002 MIOMED s. r. o. 116,50 EUR
27. 2. 2019 Konzultácie HR 39300242 SOFTIP, a.s. 153,60 EUR
27. 2. 2019 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41900155 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2990,30 EUR
27. 2. 2019 Služby technickej podpory 20190008 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
27. 2. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-03802 LEGAL GROUP, s.r.o. 1260,00 EUR
27. 2. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190016 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,73 EUR
27. 2. 2019 Zálohová faktúra k objednávce 31024720 - Podložky pod nohy 1950006 ELVIA-PRO, spol. s r.o. 819,40 EUR
27. 2. 2019 Podložky pod nohy 19320010 ELVIA-PRO, spol. s r.o. 0,00 EUR
27. 2. 2019 Konzultácie HR 39200030 SOFTIP, a.s. 216,00 EUR
27. 2. 2019 Zabezpečenie servisnej podpory 219010007 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
27. 2. 2019 Náklady na bankové poplatky 195190170 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,83 EUR
27. 2. 2019 Monitoring médií 1916VF0043 NEWTON Média, spol. s r.o. 108,00 EUR
27. 2. 2019 Servis kopíriek 20190012 GRIPEX s.r.o. 546,00 EUR
27. 2. 2019 Autoservis 1333000754 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 480,70 EUR
27. 2. 2019 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0219 Diners Club CS, s.r.o. 774,59 EUR
27. 2. 2019 Stravenky 119000455 Up Slovensko, s. r. o. 4498,65 EUR
27. 2. 2019 Voda stolová 926900941 Dolphin Slovakia, s.r.o. 125,26 EUR
27. 2. 2019 Predplatné publikácií 20191847 AJFA+AVIS, s. r. o. 0,00 EUR