Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
29. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 195192246 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,40 EUR
29. 11. 2019 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41900964 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2944,80 EUR
29. 11. 2019 Trovy exekúcie 6723/2019 JUDr. Ladislav Jakubec 72,00 EUR
29. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 495190160 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,70 EUR
21. 11. 2019 Nájomné za mesiac október 2019 5190326 UTAR - Technologické centrum, spol. 23296,95 EUR
21. 11. 2019 Školenie PP 0336/2019 Slovenský Červený kríž 27,00 EUR
21. 11. 2019 PHM 4591222846 Slovnaft, a.s. 498,35 EUR
21. 11. 2019 Nájomné za mesiac november 2019 5190421 UTAR - Technologické centrum, spol. 23296,95 EUR
21. 11. 2019 Komponenty IKT 91 921 24 ASBIS SK spol. s r.o. 2787,66 EUR
21. 11. 2019 PHM 4591200673 Slovnaft, a.s. 207,37 EUR
21. 11. 2019 Autoservis 4421900445 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 50,40 EUR
21. 11. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-11808 LEGAL GROUP, s.r.o. 1530,00 EUR
21. 11. 2019 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41900838 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1397,42 EUR
21. 11. 2019 Komponenty IKT 2191049711 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 0,00 EUR
21. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 495190143 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9,13 EUR
21. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190292 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR
21. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 295190813 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 20,30 EUR
21. 11. 2019 Sťahovacie služby 201910027 TRIV s.r.o. 9948,00 EUR
21. 11. 2019 Služby technickej podpory 20190173 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
21. 11. 2019 Autoservis 4421900444 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 90,72 EUR