Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Poznámka: Objednávky aj faktúry sú od 1.1.2020 generované ako zostavy zo SAP 3

Objednávky

Faktúry

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
23. 3. 2020 Výpočtová technika 9200145 ASBIS SK spol. s r.o. 5289,42 EUR
23. 3. 2020 Služby mobilného operátora 493,41 Orange Slovensko, a. s. 493,41 EUR
23. 3. 2020 Monitoring médií 2020VF0040 NEWTON Média, spol. s r.o. 108,00 EUR
23. 3. 2020 Služby technika BOZP a PO 201400053 B.P.O. s.r.o. 147,96 EUR
23. 3. 2020 Konzultácie Profit 320200086 SOFTIP, a.s. 312,00 EUR
7. 2. 2020 Náklady na prevádzku za obdobie 23.11.2018- 10.10.2019 41901200 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 502,97 EUR
7. 2. 2020 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0120 Diners Club CS, s.r.o. 1797,08 EUR
7. 2. 2020 Umývanie podláh chodieb za december 2019 20190250 UTAR - Technologické centrum, spol. 240,00 EUR
7. 2. 2020 Náklady na bankové poplatky 495190185 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9,20 EUR
7. 2. 2020 Služby technickej podpory 20190255 1200 1200,00 EUR
7. 2. 2020 Poskytovanie právnych služieb EF19-18412 LEGAL GROUP, s.r.o. 3060,00 EUR
7. 2. 2020 Náklady na bankové poplatky 395190360 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR
7. 2. 2020 Poskytovanie právnych služieb EF19-17712 LEGAL GROUP, s.r.o. 3570,00 EUR
7. 2. 2020 Poskytovanie právnych služieb EF19-18612 LEGAL GROUP, s.r.o. 18360,00 EUR
7. 2. 2020 Servisná podpora 219010083 Lazar Consulting s.r.o. 10488,00 EUR
7. 2. 2020 Náklady na bankové poplatky 195192603 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,40 EUR
7. 2. 2020 Poskytovanie právnych služieb EF19-18512 LEGAL GROUP, s.r.o. 3060,00 EUR
7. 2. 2020 Poskytovanie právnych služieb EF19-17812 LEGAL GROUP, s.r.o. 3302,98 EUR
7. 2. 2020 Elektronické komunikačné služby 20190251 UTAR - Technologické centrum, spol. 5,20 EUR
7. 2. 2020 Odmena za notársky úkon 5432019 JUDr. Jarmila Kováčová, notár 58,82 EUR