Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
21. 11. 2019 Monitoring médií 1916VF1488 NEWTON Média, spol. s r.o. 108,00 EUR
21. 11. 2019 Voda stolová 926000269 Dolphin Slovakia, s.r.o. 124,50 EUR
21. 11. 2019 Komponenty na regály 400190076 META skladovací technika, s.r.o. 62,92 EUR
21. 11. 2019 Voda stolová 926001353 Dolphin Slovakia, s.r.o. 117,89 EUR
21. 11. 2019 Servisná podpora 219010061 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
21. 11. 2019 Infosystém Slovakia SR 190069 Euro Print spol. s r.o. 940,80 EUR
21. 11. 2019 Komponenty na regály, montáž 400190077 META skladovací technika, s.r.o. 9630,78 EUR
21. 11. 2019 Strážna služba 10/2019 190700 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 936,97 EUR
21. 11. 2019 Voda stolová 926000474 Dolphin Slovakia, s.r.o. 162,10 EUR
21. 11. 2019 Autoservis 4421900441 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 50,40 EUR
21. 11. 2019 Podpora APV 29200350 SOFTIP, a.s. 2561,40 EUR
21. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 195191922 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,40 EUR
21. 11. 2019 Docházkový a prístupový systém 0F19-0571 BIOMETRIC, s.r.o. 3416,39 EUR
21. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 495190143 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9,13 EUR
21. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190292 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR
21. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 295190813 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 20,30 EUR
21. 11. 2019 Autoservis 4421900444 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 90,72 EUR
21. 11. 2019 Lekárske preventívne prehliadky 190207 MlOMED s. r. o. 23,30 EUR
21. 11. 2019 Služby technickej podpory 20190173 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
21. 11. 2019 Sťahovacie služby 201910027 TRIV s.r.o. 9948,00 EUR