Aktuality

  • Pridané 02. 11. 2021

    Tlačová správa

    Envirofond uvádza do praxe významný model kvality pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov

    Potreba implementácie systému manažérstva kvality prost... (zobraziť viac)

  • Pridané 28. 10. 2021

    Dôležitý oznam!

    Vážení žiadatelia,

    radi by sme Vám dali do pozornosti dve dôležité informácie v súvislosti s pod... (zobraziť viac)

  • Pridané 28. 10. 2021

    Oznam!

    III. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021

    zverejňuje Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environme... (zobraziť viac)

  • Pridané 21. 10. 2021

    Oznam!

    Oznam pre žiadateľov v rámci Oblasti D. OCHRANA PRÍRODY, BIODIVERZITY A KRAJINY a Oblasti E. ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A OSVETA

    Váž... (zobraziť viac)

  • Zobraziť staršie aktuality