Aktuality

 • Pridané 18. 01. 2022

  Oznam!

  Vážení žiadatelia,

  oznamujeme Vám, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle dokument:

  Inštrukciu k predkladaniu a rozsahu údajov k monitorovan... (zobraziť viac)

 • Pridané 02. 11. 2021

  Tlačová správa

  Envirofond uvádza do praxe významný model kvality pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov

  Potreba implementácie systému manažérstva kvality prost... (zobraziť viac)

 • Pridané 28. 10. 2021

  Dôležitý oznam!

  Vážení žiadatelia,

  radi by sme Vám dali do pozornosti dve dôležité informácie v súvislosti s pod... (zobraziť viac)

 • Pridané 28. 10. 2021

  Oznam!

  III. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021

  zverejňuje Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environme... (zobraziť viac)

 • Zobraziť staršie aktuality