Aktuality

 • Pridané 24. 10. 2016

  Vážení žiadatelia

  dovoľujeme si  vás upozorniť na blížiaci sa termín na predkladanie žiadostí o podporu formou dotácie v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017. Posledný deň na pre... (zobraziť viac)

 • Pridané 30. 09. 2016

  Aktualita 1:

  Prehľad podporených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci činností C4
  Dovoľujeme si vás informovať, že žiadateľom v rámc... (zobraziť viac)

 • Pridané 30. 09. 2016

  Aktualita 2:

  Prehľad nepodporených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci činností C4
  Žiadatelia v rámci činností C4: Sanácia miest s ... (zobraziť viac)

 • Pridané 30. 09. 2016

  Aktualita 3:

  Prehľad vyradených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci činností C4

  Dovoľujeme si vás informovať , že žiadate... (zobraziť viac)

 • Zobraziť staršie aktuality