Aktuality

 • Pridané 28. 06. 2019

  Oznam!

  V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ... (zobraziť viac)

 • Pridané 29. 04. 2019

  Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na činnosť POD,

  dovoľujeme si vám oznámiť, že žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentá... (zobraziť viac)

 • Pridané 29. 04. 2019

  Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019

  Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodn... (zobraziť viac)

 • Pridané 31. 01. 2019

  Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu nákladov za rok 2018

  s termínom doručenia žiadostí do 26. 04. 2019 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s prem... (zobraziť viac)

 • Zobraziť staršie aktuality