Aktuality

 • Pridané 15. 03. 2019

  Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť J1)

  V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Enviromentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpo... (zobraziť viac)

 • Pridané 15. 03. 2019

  Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019

  V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Enviromentálny fond
  rozširuje Špecifikáciu čin... (zobraziť viac)

 • Pridané 31. 01. 2019

  Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu nákladov za rok 2018

  s termínom doručenia žiadostí do 26. 04. 2019 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s prem... (zobraziť viac)

 • Pridané 21. 01. 2019

  Oznámenie čísla bankových účtov

  Oznámenie čísla bankových účtov pre prevádzkovateľov skládky odpadov a prevádzkovateľov odkaliska na platbu poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko:

  &nb... (zobraziť viac)

 • Zobraziť staršie aktuality