Aktuality

 • Pridané 22. 02. 2021

  Oznam!

  Environmentálny fond dňa 22. 02. 2021 otvára systém na podávanie žiadostí o podporu formou dotácie v rámci „II Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021“ pre Oblasti D, E, F a  podľ... (zobraziť viac)

 • Pridané 18. 02. 2021

  Oznam!

  Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2021,

   dňa 15. 02. 2021 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021.... (zobraziť viac)

 • Pridané 18. 02. 2021

  Oznam!

  Oznamujeme všetkým žiadateľom, ktorým sa nedarí dovolať na Environmentálny fond, konkrétnym projektovým manažérom, aby to opätovne skúšali a zároveň predmetnú požiadavku adresovali aj el... (zobraziť viac)

 • Pridané 09. 02. 2021

  Oznam!

  V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond zverejňuje na svo... (zobraziť viac)

 • Zobraziť staršie aktuality