Aktuality

 • Pridané 23. 10. 2020

  Oznam pre žiadateľov

  Environmentálny fond oznamuje, že v rámci Špecifikácie činností podpory na rok 2021 pre oblasť podpory B: Ochrana a využívanie vôd  je m... (zobraziť viac)

 • Pridané 16. 10. 2020

  Oznam!

  Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na činnosť POP,

  dovoľujeme si vám oznámiť, že žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej rep... (zobraziť viac)

 • Pridané 15. 10. 2020

  Oznam!

  Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 – aktualizácia

   

  Minister životného pros... (zobraziť viac)

 • Pridané 12. 10. 2020

  Výzva!

  Výzvu na predloženie žiadosti o kompenzáciu nákladov za rok 2019 

  zverejňuje Environmentálny fond s termínom doručenia žiadostí do 12. 11. 2020 pre podniky v odvetviach a&n... (zobraziť viac)

 • Zobraziť staršie aktuality