Aktuality

 • Pridané 13. 09. 2017

  Program obnovy dediny pre rok 2018

  Slovenská agentúra životného prostredia dňa 11.09.2017 sprístupnila  webovú aplikáciu pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na ro... (zobraziť viac)

 • Pridané 22. 08. 2017

  Zmena oprávneného obdobia v činnostiach C4 a L3

  V rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 v činnostiach:
  - C4 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
  - L3 Zvyš... (zobraziť viac)

 • Zobraziť staršie aktuality