Aktuality

 • Pridané 19. 04. 2017

  Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017.

  Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 na činnosti: L3 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejn... (zobraziť viac)

 • Pridané 19. 04. 2017

  Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2017.

  Dovoľujeme si vám oznámiť, že hodnotenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z
  Environmentálneho fondu obciam a mikroregionálnym združeniam obcí v rámci Programu obnovy
  dediny n... (zobraziť viac)

 • Pridané 06. 04. 2017

  Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017

  Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodn... (zobraziť viac)

 • Zobraziť staršie aktuality