Aktuality

 • Pridané 05. 05. 2021

  Oznam!

  Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2021,

  dňa 03. 05. 2021 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou d... (zobraziť viac)

 • Pridané 20. 04. 2021

  Oznam!

  Niekoľko obcí sa dostane k peniazom v najbližších dňoch. Ide o tie, ktoré predložili Envirofondu žiadosť o podporu na... (zobraziť viac)

 • Pridané 16. 03. 2021

  Oznam!

  Bol zverejnený vzor žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.... (zobraziť viac)

 • Pridané 22. 02. 2021

  Oznam!

  Environmentálny fond dňa 22. 02. 2021 otvára systém na podávanie žiadostí o podporu formou dotácie v rámci „II Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021“ pre Oblasti D, E, F a  podľ... (zobraziť viac)

 • Zobraziť staršie aktuality