Aktuality

 • Pridané 18. 12. 2018

  Oznámenie o dočasnom obmedzení konzultačných hodín a zmena úradných hodín podateľne na Environmentálnom fonde dňa 21.12.2018

  Vážení žiadatelia o dotáciu/príjemcovia dotácie,

  dovoľujeme si vám týmto oznámiť, 
  že z technických príčin budú dňa 21.12.2018 úradné hodiny podateľne do 12:00 hod.

  Rovnak... (zobraziť viac)

 • Pridané 26. 09. 2018

  Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na kompenzácie

  Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu v rámci „VÝZVY K-1/2018 na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie ... (zobraziť viac)

 • Pridané 19. 09. 2018

  Program obnovy dediny pre rok 2019

  Slovenská agentúra životného prostredia dňa 10.09.2018 sprístupnila  webovú aplikáciu pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmen... (zobraziť viac)

 • Pridané 31. 08. 2018

  Schéma štátnej pomoci pre podniky

  Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU E... (zobraziť viac)

 • Zobraziť staršie aktuality