Aktuality

 • Pridané 21. 01. 2019

  Oznámenie čísla bankových účtov

  Oznámenie čísla bankových účtov pre prevádzkovateľov skládky odpadov a prevádzkovateľov odkaliska na platbu poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko:

  &nb... (zobraziť viac)

 • Pridané 11. 01. 2019

  Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2019,

  dňa 4.1.2019 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019.

  Požadované prílohy zasielajte do 18.1.2019 (vrátane). Rozhodujúci je dátum odos... (zobraziť viac)

 • Pridané 26. 09. 2018

  Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na kompenzácie

  Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu v rámci „VÝZVY K-1/2018 na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie ... (zobraziť viac)

 • Pridané 25. 07. 2018

  Zmena podmienok pre poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 pre činnosti J1

  V rámci rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 v činnosti J1: „Podpora elektromobility“, bola Radou Environmentálneho fondu schválená zmena/predĺženie Oprávneného... (zobraziť viac)

 • Zobraziť staršie aktuality