Aktuality

 • Pridané 11. 01. 2021

  Oznam pre žiadateľov

  Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie v rámci dokumentu „I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021“ Vám oznamujeme, že od 11. 01. 2021 je na našej webstránke spustený elektr... (zobraziť viac)

 • Pridané 05. 01. 2021

  Oznam!

  V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond zverejňuje na svojom we... (zobraziť viac)

 • Pridané 22. 12. 2020

  Oznam!

  V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond zverejňuje na svojom we... (zobraziť viac)

 • Pridané 16. 10. 2020

  Oznam!

  Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na činnosť POP,

  dovoľujeme si vám oznámiť, že žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej rep... (zobraziť viac)

 • Zobraziť staršie aktuality