Aktuality

 • Pridané 18. 08. 2016

  Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činností C5 a D6, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v

  Dovoľujeme si vás informovať , že žiadateľom v rámci činností C5: Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým  a D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť,... (zobraziť viac)

 • Pridané 18. 08. 2016

  Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činností C5 a D6, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

  Dovoľujeme si vás informovať, že žiadateľom v rámci činností C5: Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým  a D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, ... (zobraziť viac)

 • Pridané 12. 08. 2016

  Vážení žiadatelia o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2016 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom,

  dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond dnes (12.8.2016)  rozposlal výzvy (listy) na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Rozšírenej š... (zobraziť viac)

 • Pridané 02. 08. 2016

  Vážení žiadatelia,

  ďakujeme za doručenie vašich žiadostí o podporu formou dotácie v rámci Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2016 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpa... (zobraziť viac)

 • Zobraziť staršie aktuality