Aktuality

 • Pridané 05. 02. 2018

  Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu nákladov za rok 2017

  s termínom doručenia žiadostí do 27.04.2018 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót ... (zobraziť viac)

 • Pridané 24. 01. 2018

  Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2018,

  dňa 23.01.2018 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018. Požadované prílohy zasielajte do 06.02.2018 (vrátan... (zobraziť viac)

 • Pridané 02. 01. 2018

  Vážení žiadatelia o podporu formou úveru pre rok 2018,

  zverejňujeme formuláre žiadostí o poskytnutie podpory formou úveru pre rok 2018 s termínom doručenia do 31.12.2018. Bližšie informácie a uve... (zobraziť viac)

 • Pridané 07. 12. 2017

  Zmena organizačnej štruktúry

  V zmysle zákona č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niekto... (zobraziť viac)

 • Zobraziť staršie aktuality