Aktuality

 • Pridané 19. 03. 2018

  Doplňujúca informácia pre žiadateľov o podporu formou dotácie na rok 2018 v činnostiach L4AP a L4“

  V rámci rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 v činnostiach L4AP a L4: „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“, bol upra... (zobraziť viac)

 • Pridané 19. 03. 2018

  Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (činnosť M1)

  V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činnost... (zobraziť viac)

 • Pridané 19. 03. 2018

  Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (činnosť J1)

  V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činnost... (zobraziť viac)

 • Pridané 26. 02. 2018

  Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie/úveru pre rok 2018 (činnosti: L4AP, L4 a L1)

  V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu... (zobraziť viac)

 • Zobraziť staršie aktuality