Schéma štátnej pomoci

Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie

stiahnuť

Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie - Dodatok č. 1

stiahnuť

Oznámenie o výške disponibilných prostriedkov na rok 2019

stiahnuť

Dokumenty na stiahnutie

Výzva na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie (ďalej len „žiadosti o kompenzáciu“) – K-1/2019

stiahnuť

Formulár žiadosti o kompenzáciu za rok 2018

stiahnuť

Príloha č. 7: Čestné vyhlásenie, prehľad a úplné informácie o inej požadovanej alebo poskytnutej pomoci z verejných prostriedkov

stiahnuť

Príloha č. 8: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o kompenzáciu za rok 2018 (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom)

stiahnuť

Príloha č. 9: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o kompenzáciu za rok 2018 (vedenie výkonu rozhodnutia)

stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie dotácie prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie (žiadosť o kompenzáciu za rok 2018)

stiahnuť