Aktuality
Akčný plán zlepšovania CAF Environmentálneho fondu na roky 2022-2024 stiahnuť
Envirofond uvádza do praxe významný model kvality pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov stiahnuť
Kvalita a Envirofond

 

 

 

Základná informácia o národnom projekte stiahnuť
Prečo model CAF stiahnuť
Harmonogram implementácie CAF stiahnuť
Komunikačný plán v rámci implementácie modelu CAF v Environmentálnom fondu na roky 2021 – 2022 stiahnuť
Model CAF
Metodika modelu CAF  stiahnuť
Externá spätná väzba modelu CAF  stiahnuť
Slovník modelu CAF  stiahnuť
Prehľad organizácií implementujúcich model CAF - doteraz
Slovenská republika a model CAF  stiahnuť
EÚ a model CAF  stiahnuť