Category: Výzva

Výzva!

Výzvu na predloženie žiadosti o kompenzáciu nákladov za rok 2019 

zverejňuje Environmentálny fond s termínom doručenia žiadostí do 12. 11. 2020 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie. Dôležité dokumenty nájdete tu…

(12. 10. 2020)

Read More

Predĺženie termínu na predloženie žiadostí v rámci VÝZVY č. B-1/2020

V rámci „VÝZVY č. B-1/2020 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity“ sa termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie predlžuje do 31. 12. 2019.

Ďalšie informácie nájdete tu

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk

(20. 12. 2019)

Read More