Výzva!

Výzvu na predloženie žiadosti o kompenzáciu nákladov za rok 2019 

zverejňuje Environmentálny fond s termínom doručenia žiadostí do 12. 11. 2020 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie. Dôležité dokumenty nájdete tu…

(12. 10. 2020)