Oznam!

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 – aktualizácia

Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2020“ a „I. rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2020“. Aktualizované zoznamy žiadostí o podporu na rok 2020 sú zverejnené v sekcii Prehľady. Kompletné zoznamy je možné nájsť tu.

(15. 10. 2020)