Oznam!

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na činnosť POP,

dovoľujeme si vám oznámiť, že žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu. Zoznam uvedených žiadateľov nájdete na webovej stránke Programu ochrany prírody dediny tu.

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že kompletnú administráciu Programu ochrany prírody zabezpečuje Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, a preto sa so všetkými otázkami súvisiacimi s vyššie uvedenou podporou obráťte na Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky tu

(16. 10. 2020)