Oznam!

Príručky a prílohy k podaniu žiadosti o dotáciu pre rok 2021 pre Oblasť A, B, C zverejňuje Environmentálny fond vsúlade s ustanovením § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uvedené dokumenty je možné stiahnuť tu.

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk

(11. 09. 2020)