Predĺženie termínu na predloženie žiadostí v rámci VÝZVY č. B-1/2020

V rámci „VÝZVY č. B-1/2020 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity“ sa termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie predlžuje do 31. 12. 2019.

Ďalšie informácie nájdete tu

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk

(20. 12. 2019)