Oznam – Environmentálny fond

V rámci preventívnych opatrení proti šíreniu nákazy nového koronavírusu 2019-nCoV prijal Environmentálny fond nasledujúce opatrenia:

dovoľujeme si požiadať všetkých žiadateľov, aby všetky písomné doklady zasielali Environmentálnemu fondu primárne na korešpondenčnú adresu Environmentálneho fondu: P. O. Box 14, 827 14 Bratislava 212, resp. do elektronickej schránky Environmentálneho fondu.

(12. 03. 2020)