Oznam!

Z dôvodu ďalších preventívnych opatrení proti šíreniu nákazy nového koronavírusu 2019-nCoV prijal Environmentálny fond opatrenie:

Podateľňa EF bude počas pracovných dní otvorená pre verejnosť od 8:00 do 10:00 hod

(13. 03. 2020)