Pozvánka na webinár na tému: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia.

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si vás pozvať na online webinár.

Pripojiť sa môžete v deň konania 17.07.2023 od 10:00 – 12:00 hod.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZWNiNjAxNjktNjVhYS00ZDQyLTkxNjEtYWM0NDQxYzY2ZDYw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%2522e0a12042-8dda-4f6d-a92e-b484c9499898%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25224fd21090-1647-46a8-8539-6bc39455a651%2522%257D%26fbclid%3DIwAR0dxT4xwlSFrecDpzDVhovdHbClN6YeNpappcOBBnIosxeYpXhvlaYlp5M%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=9afd1150-bccc-437f-b555-d7c5a0e62ca9&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Online webinár bude prebiehať na platforme MS TEAMS (Nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky).

Ak máte otázky k danej téme, môžete ich posielať do 14.júla na mailovú adresu: bdzochova@envirofond.sk

Oprávnení žiadatelia:

• Rozpočtová organizácia

• Obec

• Samosprávny kraj

• Príspevková organizácia

• Neinvestičný fond

• Nezisková organizácia

• Nadácia

• Občianske združenie Kompletné znenie špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023, Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia. – https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2023/06/Specifikacia-cinnosti-podpory-formou-dotacie-na-rok-2023.pdf?fbclid=IwAR3g48oy6KfJln6YaRRM55g6e36BIruhrV1I4hqRGLdoaGZXsR1MIcD0Oug