Výška finančných prostriedkov (alokácia) pre Oblasť NP – Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond oznamuje, že výška finančných prostriedkov (alokácia) určená pre Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023 pre Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov je 1 000 000 EUR.