Vážení žiadatelia,

vzhľadom na technické problémy, Vám oznamujeme, že posúvame termín otvorenia formulárov žiadostí pre  oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia z pôvodného termínu 7. júla 2023 na 14. júla 2023.

Taktiež v rovnakom termíne zverejníme aj Príručku pre žiadateľov.