Zverejňujeme Príručku pre žiadateľa 2023, I. Rozšírenie špecifikácie pre oblasť D

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejňuje Príručku pre žiadateľa 2023, I. Rozšírenie špecifikácie pre oblasť D.

Žiadosti je možné podávať cez web: https://grant.envirofond.sk/