Aktualizácia príručky pre žiadateľa pre Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva – Oblasť C

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond vydáva aktualizovanú príručku pre žiadateľa pre Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva – Oblasť C.