Výzva pre externých odborných hodnotiteľov pre oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov

Environmentálny fond by chcel prizvať odborníkov z praxe a akademickej obce,

ktorým záleží na zdravom životnom prostredí, kvalitnom živote občanov a v neposlednom rade na spravodlivom a objektívnom prisudzovaní dotačnej podpory.

Výzva pre externých odborných hodnotiteľov pre oblasť:

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov

Oprávnená osoba, ako:

autorizovaný stavebný inžinier,

autorizovaný architekt,

osoba s príslušným odborným vzdelaním.

Viac informácií: https://envirofond.sk/vyzva-pre-vyber-externych…/