Environmentálny fond zverejnil príručku pre príjemcu – Modernizačný fond.

Prílohy (Formuláre) uvedené v príručke pre príjemcu bude Environmentálny fond zverejňovať priebežne.

Environmentálny fond v priebehu mesiaca apríl 2023 uskutoční školenie pre úspešných príjemcov dotácie z prvého kola Výzvy MoF – 1/2022. O  termíne školenia budú úspešní príjemcovia vopred informovaní.

Príručku pre príjemcu môžete nájsť tu.