EF usmernením upravuje úverovú špecifikáciu

Environmentálny fond zverejňuje Usmernenie Environmentálneho fondu k aktualizácii Podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky.

Usmernenie a upravenú špecifikáciu nájdete tu.